ico

Przedszkole

You are here: Home » Przedszkole

DOBRA WRÓŻKA JEST PRZEDSZKOLEM, KTÓRE:

  • daje szansę pełniejszego indywidualnego rozwoju wszystkim dzieciom, również tym posiadających orzeczenia oraz opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju

  • uczy nawiązywania kontaktów, wzajemnej akceptacji, życzliwości i zrozumienia -sprawia, że dziecko czuje się kochane, akceptowane i szczęśliwe,
  • daje dzieciom możliwość samorealizacji, zachowania odrębności rozwojowej,kreatywnego myślenia, działania, tworzenia, prezentowania swoich uzdolnień,
  • przygotowuje do życia w społeczności, przeżywania sukcesów, ale i do radzeniasobie z problemami,
  • wspiera rodziców dzieci w rozwiązywaniu problemów, codziennych trudności,czyni z nich partnerów i sojuszników przedszkola,
  • dąży do tego, aby dzieci bezstresowo osiągały dojrzałość szkolną,
  • funkcjonuje od poniedziałku do piątku, od godziny 7:00 do godziny 17:30przez cały rok – również w czasie wakacji i ferii zimowych.

Nasze przedszkole jest wyposażone w sprzęty i zabawki stwarzające dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju zgodnego z ich indywidualnymi możliwościami oraz zapewniające im warunki do wspaniałej zabawy w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.Pragniemy, aby Państwa dzieci czuły się w naszym przedszkolu szczęśliwymi i radosnymi, aby każdy dzień był dla nich wspaniałym odkrywaniem siebie i otaczającego świata.

Głównym celem naszej placówki jest kształtowanie umiejętności pozwalających na jak najlepsze funkcjonowanie dzieci w domu, przedszkolu i szkole. Największym marzeniem – przygotowanie dzieci do dalszej drogi edukacyjnej w placówkach masowych lub integracyjnych.

Terapia jaką stosujemy u dzieci z zaburzeniami opiera się na systemie prowadzonym przez terapeutę „cień” który towarzyszy dziecku podczas całego pobytu w placówce. Terapeuci posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem. Dla każdego małego ucznia opracowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny, dostosowany do jego potrzeb i możliwości.

W miarę  potrzeb organizujemy konsultacje diagnostyczne oraz obserwację dziecka podczas jego pobytu w przedszkolu. W trakcie wizyty odbędzie się rozmowa z Dyrektorem placówki oraz spotkanie z wykwalifikowanym pracownikiem (psycholog, terapeuta), który określi mocne strony dziecka oraz wskaże sfery deficytowe. Po konsultacji zostanie przygotowane sprawozdanie z obserwacji dziecka oraz wywiadu z rodzicami, przekazujemy także wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem. Konsultacje są bezpłatne.Na konsultacje można umawiać się telefonicznie 664-629-462 Dominika Samuś, 664-629-465 Marzena Zielińska oraz drogą mailową biuro@dobrawrozka.edu.pl

O tym, w jaki sposób osiągamy powyższe cele dowiedzą się Państwo zapoznając się bliżej z naszą stroną internetową, do czego

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !